AKUPUNKTUR DERNEĞİ’nin merkezi İstanbul’dadır. Akupunktur Derneği 1987 yılında kurulmuştur.

DERNEĞİN AMAÇLARI:

Akupunktur ve diğer Tamamlayıcı Tip ve/veya Alternatif tedavilerin bilimsel yönlerini ve önemini vurgulamak, akupunkturla ve diğer tamamlayıcı yöntemlerle tedavideki başarıyı, tüm hekimlere ve topluma duyurmak, bu konunun ayrıntılı olarak anlatılmasında, açıklanmasında ve bilimsel yönleriyle vurgulanmasında önderlik yapmaktır. Akupunktur ve diğer Tamamlayıcı Tedavilerin uygulanışıyla ilgili ülkemizde standardizasyonun sağlanabilmesi için gerekli ve yetkili makamlara önerilerde bulunmak, ilgili görüşmeleri yapmak ve kamuoyunda bu konuda uygulama yapan sağlık profesyonellerini temsil etmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA İLKELERİ:

  • Akupunktur ile tedavi yöntemini uygulamak amacıyla hastane, tip merkezi, poliklinik, dal merkezi, tıbbi müessese, muayenehane ve benzeri sağlık kurumlarının açılmasına katkılarda bulunmak, danışmanlık yapmak, hasta ve hekimlerin yararlanmaları amacıyla Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıpla ilgili kitaplıklar kurmak.
  • Akupunkturla tedavi yöntemini uygulayan hekimleri dernek bünyesi altında toplamak, sorunlarını tartışmak, çözüm yolları geliştirmek ve resmi makamlara iletmek.
  • Akupunkturla tedavi yöntemini uygulayacak hekimlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemek ve sertifika vermek.
  • Diğer sağlık birimleriyle iyi ilişkilerde bulunarak, Akupunkturla Tedavi yönteminin önemini anlatmak ve ortak çalışmalar koordine etmek ve uygulamak.
  • Yurt içinde yerli ve yabancı Akupunktur uzmanlarının katılacağı Kongre, Bilimsel Toplantı, Sempozyum, Kurs, Seminer, sergi ve benzeri toplantılar organize etmek ve bu konuda gerek Kamu ile gerekse Özel sektör ve Üniversitelerle iş birliği yapmak.
  • Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp konusunda kitap, dergi, broşür, gazete, internet sitesi vb. yayınlar hazırlamak, radyo ve TV yoluyla halkın bilgilendirici, eğitici konuşmalar yapmak.
  • Türkiye’de ve yurt dışında mevcut veya kurulacak Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dernekleri ve benzeri sağlık kuruluşu dernekleri ile iş birliği ve iletişim içinde olmak, gerektiğinde şubeler açmak, amaçları birbirine çok yakın Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dernekleriyle de genel kurul onayladığı takdirde birleşme yoluna gitmek için gerekli çalışmalara aktif destek vermek.
  • Yurtiçi ve yurt dışında Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıpla ilgili bilimsel başanlar elde etmiş yeri, yabancı bilim adamlarına yönetim kurulunun onaylaması koşuluyla plaket, başarı sertifikası ünvan madalya vermek.
  • Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıpla ilgili kurulmuş olan derneklerle birlikte federasyon kurmak veya varolan federasyonlara katılmak