Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayı

16-20 Nisan tarihleri arasında İstanbul’ da gerçekleştirilen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayında, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili temel yöntemler hakkındaki klasik ve güncel bilgileri gözden geçirerek, son yıllardaki kanıta dayalı gelişmeler ışığında ülkemizdeki mevcut durumu değerlendirdik.